Buwan ng Wikang Pambansa

 1. Ipaliwanang ang mga naging tema ng Buwan ng Wika bawat taon mula 2013-2017.

Sa nakalipas na limang taon, ito ang aking sariling pagpapakahulugan sa mga naging tema ng Buwan ng Wikang Pambansa:

 

 1. Wika Natin ang Daang Matuwid
 • Upang bigyang-pagkilala ang nagawa ng administrasyon ng dati nating pangulo na si Ninoy Aquino, ibinase ang sikat niyang tagline sa pagkabuo ng temang “Wika Natin and Daang Matuwid.” Masasalamin sa temang ito na ang wikang Filipino ay hindi lamang simpleng wikang ginagamit natin sa pakikipagkomunikasyon. Gamit din ito sa pagkamit ng katarungan at kapayapaan, paglaban sa katiwalian, sandata laban sa kahirapan at upang makamit rin ang sustenidong kaunlaran. Kalakip din sa paksang ito na kailangan nating makilahok at sumuporta sa mga gawain at programang may kaugnayan sa ating lipunan at sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa. Ang simpleng paraan sa paggamit ng Filipino nang mabisa at epektibo ay siyang papanday sa matuwid na daang tatahakin ‘di lamang ng kasalukuyan kundi pati na rin ng susunod pang mga henerasyon.

 

 1. Filipino: Wika ng Pagkakaisa
 • Lantad sa larawan na ang pagkamit ng mga bagay na inaasam-asam ay hindi biro, ito ay nangangailangan ng pagkakaisa. Nangangahulugan lamang na ang pag-angat ay hindi dapat iasa sa isa kundi sa pagtanggap sa bawat isa bilang matibay na kasapi anuman ang kanyang lahi. Naipakita rin sa pagdiriwang ang kahalagahan ng wika na higit na nauunawaan ng nakararami. Importanteng magkaroon ng pagkakaisa sapagkat ito ang hudyat ng katiwasayan sa pamamagitan ng pagsasalin ng wikang Filipino bilang instrumento sa wika ng kapayapaan. Ang patuloy na pag-usbong ng Pilipinas ay patunay ng pagkakaisa at pagpapahalaga sa Pambansang Wika.

 

 1. Filipino: Wika ng Pambansang Kaunlaran
 • Ang tema sa taong 2015 ay masasabing kaugnay sa taong 2014. Ang pagkakaroon ng pagkakaisa ay ang pinakamahalagang susi tungo sa Pambansang Kaunlaran. Kung ating iisipin, ang pagkakaisa ng iba’t ibang tribo at lahi ay napakahalaga upang tayong lahat ay umunlad ng walang napag-iiwanang iba. Ang ating wika ay nagpapaunlad rin sa larangan ng agrikultura, lipunan, teknolohiya at iba pang mga sektor na may malaking ambag sa ating bansa. Sumakatuwid, ang Filipino ay instrumento rin tungo sa sustenidong ekonomiya kung saan lahat tayo ay makikinabang.

 

 1. Filipino: Wika ng Karunungan
 • “Education is the key to success.”

Ito ang pinakalayunin ng temang ito. Hangad nitong linangin ang mga mag-aaral sa iba’t ibang larangang makahuhubog sa kanilang kaalaman at maging intelektuwalisado. Ang karunungan ay hindi madaling matamo sapagkat nangangailangan ito ng pagpapahalaga sa wika upang maunawaang lubos ang mga teksto’t impormasyon na magdadala tungo sa karunungan. Kabilang na nga rito ang tatlumpu’t isang araw na pagdiriwang kung saan napapalooban ng samu’t saring aktibidad na tiyak nakapagyayaman ng kaalaman at kamalayan. Ang karunungan ay higit pa sa pagkakaroon ng anumang yaman, ito’y mabisang kalasag sa pagsugpo sa mga isyu ng lipunan at makagaganyak sa atin sa mapanuring pagsasaliksik.


 

 1. Filipino: Wikang Mapagbago
 • Tangan ang ideya ng modernisasyon at ang mantra ng kasalukuyang administrasyon, nabuo ang tema para sa taong 2017 sa katotohanang ang wikang Filipino ay patuloy na yumayaman dahil na rin sa mga pagbabago sa ating lipunan. Maraming bagong salita ang nadaragdag sa ating bokabularyo taon-taon. Ang paggamit ng mga salitang banyaga ay mabilis nating nakukuha at nagagamit, tulad na lamang na salitang Google na ginagamit nating pandiwa sa pagsasaliksik. Nangngahulugan ito na ang wika ay patuloy na nagbabago at umuunlad kaalinsabay sa pangangailangan ng mga gumagamit nito. Patunay lamang ito na ang Filipino ay wikang mapagbago.

 

 1. May pagkakatulad at pagkakaiba ba ang bawat tema? Maglahad ng mga patunay.

Oo, maraming pagkakaiba iba ang limang tema ngunit may mga pagkakatulad rin ang mga ito. Bukod-tangi ang bawat isa sa iba dahil ang bawat tema ay napapalooban ng distinct na ideya. Ang diwa na itinalaga para sa taong 2013 ay may malaking pagkakaiba sa taong 2017 sapagkat nabuo ang mga temang ito base sa magkaibang administrasyon, gayundin para sa iba pang tatlo. Kung sa istruktura ng pagkagawa ang pag-uusapan, ang 2013 lamang ang tanging iba mula sa apat. Ang paggamit ng tutuldok (:) ay makikita sa apat ngunit wala naman sa 2013. Bagamat magkakaiba, ang mga temang ito ay may parehong layunin ayon sa Komisyon ng Wikang Filipino (KWF). Ito ay ang ganap na maipatupad ang Pampanguluhang Proklamasyon Blg. 1041, s. 1997; mahikaya’t ang iba’t ibang ahensiyang pampamahalaan at pampribado na makiisa sa mga programang nagpapataas ng kamalayang pangwika at sibiko, at; maganyak ang mga mamamayang Filipino na pahalagahan ang wikang pambansa sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa mga gawain kaugnay ng Buwan ng Wikang Pambansa. Sa kabila ng pagiging bukod-tangi ng bawat isa, matatagpuan pa rin ang pagkakatulad at pagkakaisa.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: